Dit jaar doen we iets nieuws!


In 2021 zijn we met volle teugen in het United Packaging Forest project gestapt. Wij hebben bijgedragen met het planten van 600 bomen.

Vanaf 2022 gaat Moens Verpakkingen iets nieuws doen. We zetten ons in voor de uitbouw van waardevolle natte natuur! Hiervoor engageren we ons in een project van Vzw Durme.

Moens Verpakkingen helpt hierbij mee aan het herstel van de habitat van de otter. Deze waardevolle, maar ook kwetsbare natte natuur helpt enerzijds om langere periodes van droogte te overbruggen en anderzijds vormt het een buffer tegen hevige regenval. En wist je dat natte natuur zelf meer CO2 vastlegt dan bos?


Vzw Durme wil daarom de komende jaren meer dan 10 hectare nieuw (moeras)bos aanplanten en op die manier CO2 vastleggen of ‘capteren’.

Wij willen met jullie hulp ons steentje bijdragen!
Per € 10.000 omzet in ecologische verpakkingen zal Moens verpakkingen investeren om 15m² natte natuur te herstellen en optimaal inrichten als leefgebied voor de otter.

De eerste 6 maanden van 2022 heeft Moens Verpakkingen al 32,75% omzet in ecologische verpakkingen gerealiseerd. Dit is alvast goed om 5.000 m² natte natuur te kopen, herstellen en optimaal in te richten.

Wil je meer informatie over het project van Vzw Durme? Kijk zeker eens op hun site !

Ontdek hieronder uitgebreid wat VZW Durme heeft kunnen realiseren!