Why is an UN quality label so important in packaging?

By

.


UN-approval example

Het UN-keurmerk, ook bekend als het “UN Packaging Code” of “UN-certificering”, is verplicht bij verpakkingen die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of producten. Hieronder zijn een paar redenen waarom het UN-keurmerk zo belangrijk is: 

  • Veiligheid: Het UN-keurmerk garandeert dat de verpakking is ontworpen, getest en gecertificeerd volgens strikte internationale normen voor het vervoer van gevaarlijke producten. Deze normen zijn ontwikkeld om de veiligheid van het transport van gevaarlijke goederen te waarborgen, zowel voor mensen als voor het milieu. 
  • Wettelijke vereisten: Er zijn wettelijke vereisten voor het gebruik van UN-gecertificeerde verpakkingen bij het vervoer van gevaarlijke producten. Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot boetes, juridische vervolging en zelfs tot ernstige ongelukken. 
  • Internationale acceptatie: Het UN-keurmerk wordt internationaal erkend en geaccepteerd, waardoor verpakkingen die zijn voorzien van dit keurmerk gemakkelijker over landsgrenzen kunnen worden vervoerd zonder extra administratieve rompslomp. 
  • Betrouwbaarheid: UN-gecertificeerde verpakkingen zijn getest onder strenge omstandigheden om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen de specifieke eisen van het transport van gevaarlijke stoffen, zoals impact, compressie en lekkage. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de verpakking en vermindert het risico op ongelukken tijdens het transport. 
  • Milieubescherming: Door te voldoen aan de vereisten voor UN-certificering, worden verpakkingen ontworpen met het oog op het minimaliseren van het risico op lekkage of morsen van gevaarlijke stoffen, wat de impact op het milieu vermindert in geval van een ongeluk of incident. 

Kortom, een UN-goedkeuring is van cruciaal belang voor de veiligheid, wettelijke naleving, internationale acceptatie, betrouwbaarheid en milieubescherming van verpakkingen die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke producten.