Single-Use Plastics richtlijn


De EU-richtlijn 2019/904, ook wel bekend als de “Single-Use Plastics Directive”, is een richtlijn van de EU die bedoeld is om de hoeveelheid plastic afval te verminderen

Een specifieke maatregel in deze richtlijn zegt dat drankverpakkingen tot 3 liter voor éénmalig gebruik vanaf juli 2024 alleen nog verkocht mogen worden als de dop er tijdens gebruik op blijft zitten. Dit moet ervoor zorgen dat er minder plastic doppen als zwerfafval rondslingeren. 

Naast de maatregel met betrekking tot de doppen zijn er nog andere maatregelen binnen deze EU-richtlijn: